فنگ شویی

فنگ شویی یا فانگ شویی فلسفه و هنری باستانی است که سابقه آن به 3000 سال پیش در کشور چین باز می گردد. فنگ به معنی باد و شویی آب است که در فرهنگ چینی باد و آب مظهر سلامتی و پاکی است

در چین دو مکتب وجود دارد . مکتب تائوئیسم و گودیسم . مکتب تائوئیسم قدیمی ترین مذهب چین است که هدف آن از ظاهر به باطن رسیدن میباشد و فنگ شویی در مکتب تائوئیسم وجود دارد .

فنگ شویی به دنبال ارتباط و هماهنگی اجزای موجود درهستی و ما است تا در گرو این ارتباط سلامتی جسم و روح و رقم زدن رویداد های بهتر را به ارمغان بیاورد .

فنگ شویی یک هنر متافیزیک است که در آن همه چیز با در نظر گرفتن انرژی چی جایگاه تعریف شده ای میابند . اعمال ، مکتب و تمامی ایده ها در جهت ایجاد هارمونی ، تعادل و تناسب با محیط طبیعی شکل میگیرند .

برای طراحی پلان یا حتی انتخاب پلان مناسب یا چیدمان مناسب در پلان موجود با رویکرد فنگ شویی لازم است از جدول 9 گانه یا مربع یا مستطیل جادویی کمک بگیریم به گونه ای که مربع را طوری بر پلان قرار دهیم که یمی از خانه های ردیف پایین بر روی درب ورودی قرار گیرند . به طریق این جدول ما میتوانیم در ابتدا تشخیص دهبم که هریک از بخش های خانه کجا قرار دارد و به نسبت آن چیدمان را ترتیب دهیم .

نکات ثابت برای گردش بهتر انرژی چی در خانه میتواند کاربرد هر چه کمتر از گوشه های تیز به ویژه گوشه های میز ها باد .

بخش مرکزی خانه باید خلوت باشد و از گذاشتن اشیا یا میز های متعدد کوچک جلوگیری شود . در فنگ شویی گذاشتن کاکتوس در داخل خانه بسیار منفی بوده چرا که گیاهان خار دار از گردش درست انرژی چی جلوگیری میکنند .

در فنگ شویی یکی از عناصر مهم در خانه آینه است وجود آینه بسیار مفید است اما جایگاه و نحوه قرارگیری آن بسیار اهمیت دارد چراکه به عنوان مثال قرار گرفتن آینه روبه روی در ورودی بسیار انرژی منفی دارد چرا که انرژی مثبت به هنگام ورود به خانه را به بیرون سوق میدهد  همچنین آینه در اتاق خواب نباید روبروی تخت قرار گیرد چراکه به هنگام بیدار شدن از خواب و مشاهدهی آن انرژی بسیار منفی را از خود ساطع میکند . اما قرار گیری آینه در غذاخوری به صورتی که تصویر میز بر روی آن بیفتد و غذا ها دو برابر به نظر برسند بسیار خوب بوده و افزونی نعمت به همراه خواهد داشت .

باید از گذاشتن هر گونه موجود مرده پیشگیری کرد به عنوان مثال گل خشک به هیچ عنوان در خانه نگهداری نشود و یا کلکسیون بال پروانه و غیره بسیار انرژی منفی خواهد داشت . نگهداری هر وسیله ای که اصلا کاربردی ندارد هم انرژی منفی خواهد داشت و باید یا ان را به کسی داد یا فروخت یا به دور انداخت و در کل باید چنین لوازمی را در طبیعت رها کرد .

از گذاشتن عکس متوفی به ویژه با صورتی غم آلود و با ربان مشکی و شمع جدا باید خوداری شود میتوانید در صورت نیاز عکس در حال خنده یا شاد یا دست جمعی با ایشان در خانه قرار دهید . البته استفاده از شمع در جای جای خانه مفید است . شمع بسیار انرژی خوبی دارد .

وجود گیاهان زنده در هر جایی از خانه بسیار مفید و نشاط آور است اما از گذاشتن کیاهانی که سر به پایین دارد دوری کنید و اگر سقف بلندی ندارید از آویزان کردن گیاه به سقف هم خود داری کنید .

قرار دادن ظروف کریستالی بسیار انرژی مثبتی از خود ساطع میکند چرا که ترکیب نور و کریستال منشا زیبا و پر انرژی خواهد بود .

استفاده از سرامیک از ظروف تا کف پوش در مرکز خانه بسیار انرژی خوبی خواهد داشت و فرایندی آرامش بخش است .

عناصر آب ، آتش ، باد ، خاک ؛ فلز و چوب در فنگ شویی کاربردی مجزا و مهم دارند . فلز باید در بخش غربی خانه حضور داشته باشد و از فلز به هیچ عنوان در شرق خانه استفاده نشود . افرادی که عنصر ماه تولد آن  ها آتش ااست استفاده از چوب در محیط اطراف آن ها به آنان انرژی مثبت بسیاری تقدیم کرده و باعث آرامش آنان میشود . و همچنین اشخاصی که عنصر آن ها آب است فلز باعث آرامش آن هاست .

چرخه سازنده: این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می‌آفریند یعنی: آب، چوب را تغذیه می‌کند ، چوب، سوخت آتش است ، آتش، خاک را (به شکل خاکستر) به وجود می‌آورد ، فلز از خاک بدست می‌آید ، فلز می‌تواند مانند آب جاری شود . چرخه مخرب: اگر این عنصرها نادرست استفاده شوند (یکی در میان استفاده شوند) خطرناک می‌شوند و چرخه مخربی ایجاد می‌کنند . زیرا: آب، آتش را خاموش می‌کند. آتش فلز را ذوب می‌کند. فلز، چوب را می‌برد. چوب، خاک را می‌فرساید. خاک، آب را آلوده می‌کند

در فنگ شویی هر یک از عناصر از نظر قطبی جایگاه خود را دارند به گونه ای که شمال آب ، شرق و جنوب شرقی چوب ، مرکز و شمال شرقی و جنوب غربی خاک و غرب و شمال غربی فلز است .

دیگر راه بررسی فنگ شویی توسط نقشه باگوآ است . برای موقعیت یابی نقشه فنگ شویی باگوآ نیازاست  تا برخی از قوانین فنگ شویی ساده را دنبال کنیم  معمولا نمودار باگوآ را با درب ورودی همراستا می کنیم. درب ورودی در فنگشویی به معنای انرژی زندگی است جایی که تمام انرژی به فضا وارد می کند با این حال، اگر درب جلویی خانه یا ورودی، مسدود شده و یا هرگز استفاده نمی شود، دری که بیشترین استفاده از آن می شود را برای همراستا کردن نقشه باگوآی فنگ شویی معیار قرار دهید . برای همراستا کردن نقشه باگوآ، تصور از دیدگاه یک پرنده از بالا به خانه نگاه میکنیم و سپس نقشه را روی خانه قرار میدهیم . درب جلویی یا ورودی خانه باید با پایین نقشه باگوآ همراستا شود و بر روی هم منطبق شود