پروژه آقای سفری ، طراحی دفتر اداری

عنوان پروژه : دفتر اداری

توضیحات : بازسازی وطراحی دفتر اداری به مساحت 180 متر مربع 

موقعیت پروژه : ونک

کارفرما : آقای سفری 

طراح : گروه معماری آساک

مجری : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797