پروژه ی آساک ، طراحی و بازسازی ساختمان دفتر اداری

عنوان پروژه : دفتر معماری آساک

توضیحات : بازسازی ، طراحی و اجرای سه واحد دفتر شامل اداری  showroom  در سه طبقه مجزا در زمینی به مساحت 256 متر مربع

وضعیت پروژه : اجرا شده  در سال 1394

موقعیت پروژه : تجریش

کارفرما : گروه معماری آساک

طراح : گروه معماری آساک

مجری : مهندس علی صحبتی

شماره تماس : 71797