پروژه کردان ، طراحی ویلا مدرن

عنوان پروژه :شهرک ویلایی سون

توضیحات : طرح پیشنهادی واحد ویلایی در زمین به مساحت  110000 متر مربع ؛  شامل طراحی و محوطه سازی  ، طراحی پلان ، طراحی داخلی و طراحی خارجی ویلاهای شهرک مذکور در 3 تیپ مختلف

موقعیت پروژه : کردان

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797