پروژه شهرک سهند ، طراحی و چیدمان داخلی مسکونی

عنوان پروژه : طراحی و چیدمان داخلی مسکونی

توضیحات : طراحی داخلی مسکونی به مساحت 340 متر مربع ، شامل پذیرایی ، نشینمن ، غذاخوری و آشپزخانه و پیش ورودی 

 موقعیت پروژه :شهرک سهند

کارفرما : جناب خانم رحمتی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797