پروژه شهرک غرب ، طراحی کلینیک

عنوان پروژه : کلینیک

 توضیحات :  طراحی داخلی کلینیک به مساحت 98 متر مربع 

موقعیت پروژه : شهرک غرب

کارفرما : جناب آقای دکتر شرافتی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797