پروژه دفتر آقای رحیمی طراحی دفتر اداری

عنوان پروژه : دفتر اداری

توضیحات : طراحی داخلی مدرن دفتر اداری به مساحت 200 متر مربع

موقعیت پروژه :تهران پارس

کارفرا: جناب آقای رحیمی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797