پروژه آقای سیاوشی ، طراحی دفتر اداری

عنوان پروژه : اداری

 توضیحات :  طراحی داخلی دفتر اداری به مساحت 118 متر مربع 

موقعیت پروژه : ونک

کارفرما : جناب آقای سیاوشی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797