پروژه آقای حسنلو ، طراحی دفتر اداری

عنوان پروژه : اداری

توضیحات :  طراحی داخلی دفتر اداری به مساحت 102 متر مربع 

موقعیت پروژه : طالقانی

کارفرما : جناب آقای حسنلو

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797