پروژه آقای شریف ، طراحی ویلا

عنوان پروژه : طراحی داخلی ویلا 

توضیحات : بازسازی و طراحی داخلی ویلا به مساحت 560متر مربع ، طراحی پذیرایی ، نشینمن ، غذاخوری ، آشپزخانه 

کارفرما :آقای شریف

موقعیت پروژه : شهرک راه آهن

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797