کاربرد نانو تکنولوژی در معماری و معماری پایدار

st

معماری اورگانیک که توسط فرانک لوید رایت به عنوان سازگاری ساختمان با طبیعت تعریف شده ، امروزه در قالب معماری پایدار و نانو تکنولوژی تعریف میشود . استفاده از نانو تکنولوژی در ساختمان ها در زمان و مکان متفاوت باعث ایجاد رفتار متفاوت میشود که همین امر سبب میشود ساختمان با طبیعت پیرامون خود همواره منطبق باشد .در واقع مصالح هویت ثابت خود را از دست میدهند و دیگر معماری محدود به زمان و مکان نمیشود . یک ساختمان هوشمند ساختمانیست که خود با سنجیدن نیاز هایش در جهت رفع آن گام برمیدارد  . کرزوی ، یکی از محققان این علم بر این باور است که در آینده ها خانه ها خود صاحبان اصلی خود خواهند بود و انسان ها میهمان خانه ، و به همین سبب است که ساختمان های آینده هیچ شباهتی به ابنیه ی کنونی نخواهند داشت

نانو خانه ترکیبی از شکل، عملکرد ، کنترل و امکانات اصلی یک سرپناه  است که به هیچ مجه انرژی را هدر نمیدهد .نانو خانه شامل دو لایه است ، لایه اول ، لایه ی نانو است که ساختار فیزیکی شامل اطلاعات میباشد و لایه ی دوم لایه ی منطقی نام دارد که اطلاعات خام را تحلیل میکند و تغییرات لازم جهت سازگاری با محیط را میدهد

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این خانه ، فیلترنیگ اشعه و منعکس کننده ، شیشه های خود تمیز شونده ، رنگ ها و پوسته های محافظ و هدایت کننده اشعه ها ، ظروف محافظ در برابر فاسدی محتویات در برابر شرایط جوی ، سیستم های روشنایی سرد در طول روز و استفاده از نور آن در شب ، سیستم های کنترل کیفی آب ، ایجاد حالت ضدعفونی بودن مواد ، استفاده از پوشش هایی  که در مقابل نور های شدید خیره کننده نباشند .لایه های نازک و شفاف محافظ پنجره ها در برابر خراش مقاوم هستند و به صورت خودکار با دریافت پرتو ماوراء بنفش خورشید و باران خود را تمیز میکنند، شیشه هابی که رنگ خود را با کاهش یا افزایش حرارت محیط ، تغییر می دهند و نور محیط را تنظیم میکنند . بتن های مقاوم در برابر ضربه های ناگهانی و ترک خوردگی میباشند ، و با وجود این که  گرانقیمت هستند و هنوز به تولید انبوه نرسیدند ، در برخی ساختمان ها ، به طور مثال در ساختمان ملی استاندارد و تکنولوژی در مریلند آمریکا ، به کار رفته اند . نانو لوله های کربنی استحکام و قابلیت انعطاف پذیری بی نظیری را برای ساختمان ها دارند و راهنمایی برای ساخت فرم های جدید ، عملکرد های تازه و ارتباط نوین بین مردم ، ساختمان و محیط را نوید میدهد . پوست های محافظ در برابر خورشید ، دیوار های نامرعی و کپی سازی ساختار های زاینده .نانو پودر ها ، در جهت دفع و هدایت اشعه ها به کار میروند که میتوانند ترکیباتی بغا رنگ ها و مصالحی با چگالی بالا درست کنند 

اهداف طراحی این خانه ، بهبود شرایط زندگی ، تامین روشنایی طبیعی ، نیاز گرمایشی و سرمایشی ،رفع آلودگی صوتی ، کاهش هزینه ها ، افزایش عمر مفید ساختمان و سازگاری با محیط اطراف میب

ساختمان هایمان را شکل میدهیم و ساختمان ها مارا شکل میدهند

منابع

نشریه هنر های زیبا ، خانه های نانو ، سمیرا حسینعلی پور ، شماره 30 ، ص 83 الی 90 ، تابستان 86

Rennie, John (2000), Nanotech Reality, Science, Vol.282, No.6, p.8.
Smalley, R. E. (1995), Nanotechnology and the next 50 years, Presentation to the University of Dallas Board of
Councilors, pp.30-35.