طراحی و اجرا نما آقای فروزان

نوع پروژه : طراحی و اجرا

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1387

موقعیت پروژه : تهرانپارس

کارفرما : جناب آقای فروزان

طراح : گروه معماری آساک

مجری : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797