پروژه قیطریه ، طراحی و اجرا لابی

عنوان پروژه : طراحی و اجرا لابی

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1389

موقعیت پروژه : قیطریه

کارفرما : سرکار خانم هاشمی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797