پروژه عباس آباد ، طراحی ویلا مسکونی

عنوان پروژه : ویلا مسکونی

توضیحات : طراحی ویلایی به مساحت 520 متر مربع واقع در جاده عباس آباد با توجه به استفاده از مصالح بوم آور و توجه به منظر ، طراحی داخلی ، طراحی خارجی و نما و طراحی محوطه

 موقعیت پروژه :جاده عباس آباد

کارفرما : جناب آقای منصوری

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797