پروژه دکتر وجدانی ، طراحی مطب

عنوان پروژه : طراحی و اجرا مطب دکتر وجدانی 

 توضیحات : طراحی داخلی و اجرا مطب دکتر وجدانی به مساحت 220 متر مربع ، طراحی مدرن مینیمال و خاص 

کارفرما : جناب آقای دکتر وجدانی 

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797