پروژه شهرک غرب ، طراحی فروشگاه پارسیانا سیستم

عنوان پروژه : فروشگاه پارسیانا سیستم

نوع پروژه : طراحی

 موقعیت پروژه : تهران  ، شهرک غرب

کارفرما : جناب آقای بوشهری

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797