طراحی فروشگاه اپل

عنوان پروژه : فروشگاه اپل

نوع پروژه : طراحی

 موقعیت پروژه : تهران  ، میرداماد ، پاساز پایتخت

کارفرما : جناب آقای سلیمانی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797