پروژه نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی

عنوان پروژه : غرفه نمایشگاه

 نوع پروژه : طراحی

 موقعیت پروژه : تهران  

کارفرما : متفرقه

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797