پروژه حاجیان ، طراحی کافه رستوران

عنوان پروژه : طراحی رستوران

توضیحات : طراحی کافه رستوران به مساحت 120 متر مربع ، طراحی داخلی مدرن

موقعیت پروژه : تجریش

کارفرما : جناب آقای حاجیان

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797