پروژه اتوود ، طراحی دفتر اداری

عنوان پروژه : اداری

 توضیحات :  طراحی داخلی دفتر اداری به مساحت 82 متر مربع 

موقعیت پروژه : تهرانپارس

کارفرما : جناب آقای رحیمی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797