پروژه آقای تقوی ، طراحی و بازسازی داخلی مسکونی

یعنوان پروژه : بازسازی مسکونی

 توضیحات : بازسازی و طراحی داخلی ، نظارت و اجرا بر پروژه مسکونی به مساحت 240 متر مربع . طراحی بار ، نشینمن خصوصی و پارتیشن 

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1390

موقعیت پروژه : تجریش

کارفرما : جناب آقای تقوی

طراح : گروه معماری آساک

مجری : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797