پروژه میرداماد ، طراحی آرایشگاه

عنوان پروژه : آرایشگاه

 توضیحات : طراحی آرایشگاه به مساحت 340 متر مربع

موقعیت پروژه : میرداماد

کارفرما : خانم فرجی

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797