پروژه میرباقری ، طراحی آرایشگاه

عنوان پروژه : آرایشگاه

توضیحات : طراحی داخلی آرایشگاه 260متر مربع

موقعیت پروژه : تهران

کارفرما : خانم میرباقری

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797