پروژه آقای اسد نژاد ، طراحی و بازسازی مسکونی

عنوان پروژه : طراحی داخلی مسکونی

 توضیحات : طراحی و بازسازی مسکونی به مساحت 340 متر مربع ، طراحی آشپزخانه  ، کابینت ، نشیمن خصوصی ، پارتیش و طراحی پیش ورودی

کارفرما : آقای اسدنژاد

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797