پروژه فرمانیه ، طراحی نما

عنوان پروژه : طراحی نما

موقعیت پروژه : فرمانیه

کارفرما : جناب آقای جعفری

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797