پروژه جنت آباد ، طراحی رستوران

عنوان پروژه :رستوران 

توضیحات : طَراحی داخلی رستوران دو طبقه  به مساحت 380 متر مربع 

موقعیت پروژه : جنت آباد 

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797