پروژه تهرانپارس ، طراحی نما فروشگاه کتاب

عنوان پروژه : تجاری طراحی فروشگاه کتاب Book Store

 توضیحات :  طراحی نما فروشگاه کتاب به طول 6 متر مربع 

موقعیت پروژه : تهرانپارس

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797