پروژه تربت ، طراحی کلینیک

عنوان پروژه : طراحی کلینیک تخصصی 

 توضیحات : طراحی  کلینیک به مساحت 240 متر مربع  ، طراحی نما ، طراحی داخلی ، طراحی کلینیک تخصصی ، پذیرش ، انتظار 

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797