پروژه الهیه ، طراحی و بازسازی مسکونی

عنوان پروژه : طراحی داخلی مسکونی

 توضیحات : طراحی و بازسازی مسکونی به مساحت 340 متر مربع ، طراحی آشپزخانه  ، کابینت ، نشیمن خصوصی ، پارتیش و طراحی پیش ورودی

کارفرما :آقای امین  زاده

طراح : گروه معماری آساک

مجری : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797