پروژه تهرانپارس ، طراحی و اجرا نما

عنوان پروژه : طراحی و اجرا نما

نوع پروژه :  طراحی و اجرا

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1389

موقعیت پروژه : تهرانپارس

کارفرما : جناب آقای مهدوی

طراح : گروه معماری آساک

مجری : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797