پروژه سارا فرض ، طراحی مزون لباس

عنوان پروژه :  مزون لباس

توضیحات : طراحی داخلی مزون لباس به مساحت 78 متر مربع 

موقعیت پروژه : قیطریه

کارفرما : سرکار خانم سارافرض

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797