پروژه الهیه ، طراحی رستوران پارسا

عنوان پروژه : رستوران

  توضیحات : طراحی داخلی مدرن رستوران پارسا به مساحت 240 متر مربع ، این طراحی به گونه ای است که سقف و دیوار و کف را به هم اتصال میدهد و با به کارگیری رنگ خالص سفید از شلوغی طرح میکاهد

وضعیت پروژه : اجرا شده سال 1391

موقعیت پروژه :الهیه

کارفرما :آقای پارسا

طراح : گروه معماری آساک

شماره تماس : 71797